Mục lục

mặc váy ngắn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chiếc áo này… tôi đã nói đừng mặc váy ngắn mà.

Your dress! I told you not to wear short skirts!

QED

Những bà cô cổ hủ đã nhận ra khi không còn thấy tôi mặc váy ngắn

It was met with nostalgic aunts who missed seeing my knees in the shadow of skirts,

ted2019

Cô thì hàng đêm mặc cái váy ngắn cũn cỡn

You wear this mini skirt every night…

OpenSubtitles2018. v3

mặc một cái váy dự tiệc ngắn không tay màu đỏ mượn của Lily.

She wore a red sleeveless cocktail dress she’d borrowed from Lily.

Literature

Theo như tôi nhớ, chị ấy có hai hình xăm, đeo nhiều loại khuyên ở tai và mũi, tóc dựng ngược nhuộm đủ thứ màu, mặc một cái váy rất ngắn, và một cái áo rất hở hang.

As I recall, she had a couple of tattoos, a variety of ear and nose rings, spiky hair reflecting all the colors now available in snow cones, a skirt that was too high, and a blouse that was too low.

LDS

Rất nhiều phụ nữ có một lựa chọn hay hơn thông qua việc lựa chọn các trang phục tách biệt, bởi lẽ khi phụ nữ mặc áo phông và váy ngắn mỗi người sẽ có một cỡ khác nhau .

Many women do better by getting suit separates, since most women are different sizes when it comes to the blazer and skirt .

EVBNews

Phụ nữ mặc áo vét ngắnváy hẹp được chia thành ba phần: phần trên được may tỉ mỉ bằng len đỏ trong khi hai phần còn lại là vải được viền các màu đen và trắng.

The women wear short jackets and narrow skirts divided into three parts: the head office is elaborate in red wool while the other two are of fabric bordered in black and white colors.

WikiMatrix

Ngày hôm sau mặc váy ngắn hơn.

Made it shorter the next day.

OpenSubtitles2018. v3

Con gái cứ phải mặc váy ngắn, để tóc dài.

Maybe you want here

QED

Trong khi Diana trông tuyệt đẹp, Daisy lại trông như một thằng nhóc mặc váy ngắn kẻ xếp li.

While Diana had looked great, Daisy had looked like a boy in a short pleated skirt.

Literature

Susan được phép về nhà muộn hơn Jane, mặc váy ngắn hơn, nghe nhạc có vẻ không lành mạnh, và xem những phim không thích hợp với tín đồ Đấng Christ.

Susan was allowed to stay out later than Jane, wear shorter skirts, listen to questionable music, and see unsuitable movies.

jw2019

Là từ Sơ Agnes trường Thánh Phaolô vì tôi mặc váy quá ngắn hồi lớp bốn.

This is from Sister Agnes over at St. Paul’s because my skirt was too short in the fourth grade.

OpenSubtitles2018. v3

Vào thời điểm đó tôi chỉ mới bắt đầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng giới tính trong tám năm khi tôi đi từ làm con trai đến làm một đứa con gái nhuưng nhìn như một đứa con trai mặc đồ con gái đến một thái cực khác là một cô gái váy ngắn đầy nữ tính với bao chàng trai theo đuổi để cuối cùng chỉ mới dọ dẫm nhận ra tôi thực sự là ai, một cô gái hơi tomboy, có thể thích cả nam lẫn nữ, tùy vào đối tượng.

At the time I was just beginning to emerge from this eight – year personal identity crisis zigzag that saw me go from being a boy to being this awkward girl that looked like a boy in girl’s clothes to the opposite extreme of this super skimpy, over – compensating, boy – chasing girly – girl to finally just a hesitant exploration of what I actually was, a tomboyish girl who liked both boys and girls depending on the person .

QED

Vào thời điểm đó tôi chỉ mới bắt đầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng giới tính trong tám năm khi tôi đi từ làm con trai đến làm một đứa con gái nhuưng nhìn như một đứa con trai mặc đồ con gái đến một thái cực khác là một cô gái váy ngắn đầy nữ tính với bao chàng trai theo đuổi để cuối cùng chỉ mới dọ dẫm nhận ra tôi thực sự là ai, một cô gái hơi tomboy, có thể thích cả nam lẫn nữ, tùy vào đối tượng.

At the time I was just beginning to emerge from this eight-year personal identity crisis zigzag that saw me go from being a boy to being this awkward girl that looked like a boy in girl’s clothes to the opposite extreme of this super skimpy, overcompensating, boy-chasing girly-girl to finally just a hesitant exploration of what I actually was, a tomboyish girl who liked both boys and girls depending on the person.

ted2019

Annie đã mặc một chiếc váy màu xanh nhạt vào ngày xảy ra vụ việc bị phơi sáng đến nỗi biến thành màu trắng trong các bức ảnh khác; bà ấy còn có mái tóc cắt ngắn đen huyền.

Annie Templeton was wearing a pale blue dress on the day in question, which was overexposed as white in the other photos; she also had dark bobbed hair.

WikiMatrix

Ví dụ, Setsuna đã để lộ quần bó ngắn màu đen mặc dưới váy khi cô va vào tủ đựng chén.

For instance, Setsuna exposes her black tightfitting shorts worn under her skirt after she crashes into a dinnerware cabinet.

WikiMatrix

Các cô gái trước khi tuổi dậy thì mặc một chiếc váy dài (được gọi là langa / paawada ở Andhra) và áo ngắn, được gọi là choli, ở trên nó.

Girls before puberty wear a long skirt (called langa/paawada in Andhra) and a short blouse, called a choli, above it.

WikiMatrix

Bài viết liên quan: