Mục lục

‘đầm’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” đầm “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ đầm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ đầm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt1. Đầm bích .

2. Tại đây phong phú đầm lầy nhưng không có đầm lầy rêu.

3. Già, đầm, bồi.

4. Đầm Huyễn Thị .
5. Đầm Cù Mông .

6. Bộ đầm thật đẹp.

7. Và những đầm muối.

8. Đáy Đầm Lầy ạ ?

9. Sửa đầm cho tao!

10. lá # nước, Ách, già, đầm

11. Mùi hôi của đầm lầy…

12. Muốn họ nhảy đầm à?

13. bà già trong đầm lầy?

14. Một chiếc đầm cực ngắn.

15. Đổ và đầm bê tông.

16. Đây là thịt sói đầm lầy.

17. Và hai là mặc áo đầm“.

18. Con bồi đen lên con đầm.

19. Phía đông là đầm lầy chết.

20. Xây dựng gia đình đầm ấm

21. Rồi cả bên đầm phá nữa.

22. Nên một ý nghĩ đựoc hình thành, rằng đầm lầy chỉ tốt khi là một đầm lầy khô.

23. Làm đầm phá cung cấp đá.

24. Đó là ma sói của đầm Fever.

25. Dọc bờ biển có những đầm phá.

26. Swamp Shark – Cá mập đầm lầy (2011).

27. Ồ, cái đầm này rất nhiều cá

28. Đầm dạ hội luôn được mong đợi .

29. Chắc là tại dưa hấu đầm lầy.

30. Mẹ gửi mình một bộ đầm.

31. Đèn nhảy đầm không xịn đâu.

32. Công viên văn hoá đầm sen.

33. Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

34. Một lạch nhỏ nối đầm với biển.

35. Phỉ phui cái mồm anh! Chỉ nịnh đầm.

36. Tôi thích đi khu vui chơi giải trí công viên nước Đầm Sen

37. Với đầm lầy và con lạch đang khô…

38. Mày cũng biết nịnh đầm đấy nhỉ?

39. Trước năm 1975, mảnh đất thuộc Công viên Văn hóa Đầm Sen hiện nay là một khu đầm lầy hoang hoá.

40. Nhưng cái đầm này có nguồn nước sạch

41. Sự sống nảy nở trong những đầm lầy.

42. Dám cá gần đây có một đầm lầy…

43. Xưa kia ở đây có một đầm lầy.

44. Cô đã lấy chiếc váy đầm của người khác?

45. Phát hiện súng thần công trên đầm Thị Nại

46. Ý anh là, có đồng ruộng, có đầm lầy.

47. Ai cũng biết anh đang nợ đầm đìa, batiatus.

48. Có phải là cô gái mặc đầm kia không?

49. Lễ hội Đầm vực vào tháng 6 dương lịch .

50. Hay đầm lầy ở công viên Gramercy, ngay đây.

Bài viết liên quan: