Mục lục

Hướng dẫn móc áo croptop dáng xòe

Áo móc bằng sợi nhỏ hơn hoặc bằng 1 mm, mẫu sử dụng là sợi cotton Nước Ta và kim tulip 2 mm .
Bạn đang xem : Hướng dẫn móc áo croptop dáng xòe
Áo sẽ chia làm 3 phần, 2 phần tiên phong hình thang cân với cạnh ngắn hơn là phần ngực, 2 cạnh 2 bên là nách, cạnh đáy sẽ xuống đến chân ngực khởi đầu xuống phần thứ 3 là thân .

Ghi chú:

mb : mũi bính ,
k : kép ,
mđ : mũi đơn .
kcc : kép chung chân
mtr : mũi trượt
4 kc1 : 4 kép chung chân cách 1 mũi bính ở giữa .
4 kc2 : 4 kép chung chân cách 2 mũi bính ở giữa .
1 / Ngực áo ( 2 mảnh )
– H1 : Bắt đầu với 70 mũi bính. ( ai trên 45 kg hoặc vai rộng hơn ng bt nên thêm 5-10 mũi nữa cho tương thích )
– H2 : Lên 3 mb, 2 kép chung chân ở mũi bính thứ 3 ( tất cả chúng ta sẽ đc 1 cụm 3 mũi chung chân tiên phong ), 1 mb, cách 3 mb ở hàng dưới, 3 kép chung chân vào mb t4 của hàng dưới, 1 bm, lập lại cụm 3 kép chung chân, 1 mb cách 3 mb hàng dưới cho đến hết .
– H3 : ( lên 3 mb, 1 k, 1 mb, 2 k ) toàn bộ chung chân với 2 mũi bính tiên phong, ta sẽ đc cụm 4 k chung chân cách 1 mb ở giữa, gọi tắt là cụm 4 kc1, 3 mb, 1 kép trên dây 1 bm ở hành dưới ( móc so le ), 3 bm, 1 mk so le …. cứ vậy cho đên hết hàng, đến mũi ở đầu cuối triển khai 4 kc1 trên đầu mũi sau cuối của hàng dưới
– H4 : lập lại như H3 nhưng từ giờ đây 2 cụm đầu cuối triển khai 4 kc1 trên mb của cụm 4 kc1 của hàng dưới .
– H5 : 4 kc1, 2 mb, 2 kcc trên dây 3 mb ở hàng dưới, 2 mb, liên tục móc so le 2 k trên dây 3 mk bên cạnh cho đến hết, 4 kc1
– H6 : 4 kc1, 1 mb, 4 kc2 trên dây 2 mb bên cạnh, 1 mb, bỏ lỡ cụm 2 k, 2 mb, 2 k ở bên cạnh, thực thi 4 kc2 trên dây 2 mb tiếp theo, 1 mb, lại cách cụm 2 mk, 2 mb, 2 k triển khai 4 kc2 ở 2 mb tiếp theo, cứ vậy lập lại đến hết hàng, 4 kc1
– H7 : 4 kc1, 2 mb, 4 kc2 trên dây 2 mb của 4 kc2 phía dưới, 2 mb … cứ vậy lập lại đến hết hàng, 4 kc1 .
Kết thúc phần ngực áo, triển khai 2 miếng như vậy sau đó dùng 6 mb mỗi bên nối 2 cạnh dài nhất của hình thang vào với nhau. Xong phần ngực và nách áo .
2 / Thân áo .

Phần nay sẽ móc quây tròn bắt đầu từ phần nách đã ghép xong ở phần trên.

H8 : ( lên 3 mb, 1 k, 2 b, 2 kcc ) cụm này chính là 4 kc2 nhưng vì mở màn hàng nên 3 mb tiên phong sẽ thay cho 1 mk, từ sau sẽ không lập lại nữa, chỉ đề 4 kc2 mọi người sẽ tự hiểu, liên tục thực thi 3 mb, 2 cụm 4 kc2 cách nhau 3 mb trên 2 cụm 4 kc2 của hành dưới, tức là lúc này tất cả chúng ta có 3 cụm 4 kc2, mỗi cụm cách nhau 3 mb, sau khi thực thi xong 3 cụm đó, ở cụm thứ 3, sau khi móc mk ở đầu cuối, móc thêm 2 mb, 2 kcc trên dây 2 mb nối 2 cụm 4 kc2 ở dòng dưới, 2 mb, thực thi tiếp 3 cụm 4 kc2 như trước và 2 kcc cách 2 mb mỗi bên cho đến hết, khi hết sẽ dùng mũi trượt để nối mũi ở đầu cuối và 3 mb tiên phong lại .
– H9 : 4 kc2, 3 bm, 6 kcc trên dây 2 mb của 4 kc2 hàng dưới, 3 mb, 4 kc2 trên mũi 4 kc2 của hàng dưới ( những mũi 4 kc2 đều thực thi trên mũi 4 kc2 của hàng dưới, sẽ ko lập lại nữa ), 3 mb, 2 k trên đầu 2 k của hàng dưới, 3 mb. Kết thúc 1 cụm, lập lại cả cụm cho đến hết .
– H10 : 4 kc2, 3 mb, ( 1 k, 1 mb ) x6 trên đầu 6 mb bên dưới, 3 mb, 4 kc2, 3 mb, 2 k trên đầu 2 k của hàng dưới, 3 mb. Kết thúc 1 cụm, lập lại cả cụm cho đến hết .
Xem thêm : Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu Là Gì ? Tìm Hiểu Các Quyền Phát Sinh Từ Cổ Phiếu
– H11 : 4 kc2, 3 mb, dùng mđ nối vào dây 1 mb bên trái mk tiên phong của cụm 6 mk, lên 3 mb, lại dùng mđ nối vào dây 1 mb bên trái cho đến hết, có 4 cum như vậy, sau khi hết lên 3 mb, 4 kc2, 2 mb, móc 6 k trên đầu 2 k của dây bên dưới, 3 mb, lập lại từ đầu cho đến hết .
– H12 : 4 kc2, 3 mb, 1 mđ nối trên dây 3 mb bên trái, làm 3 cụm như vẬy, 3 mb, 4 kc2, 6 k mỗi mũi cách 1 mb trên đầu 6 mk bên dưới, 3 mb, lập lại từ đầu cho đến hết .
– H13 : 4 kc2, 3 mb, 1 mđ nối trên dây 3 mb bên trái, làm 2 cụm như vậy, 3 mb, 4 kc2, 3 mb, 2 kcc trên đầu mỗi mũi k bên dưới, cách nhau 1 mb, 3 mb, lập lại từ đầu cho đến hết .
– H14 : 4 kc2, 3 mb, 1 mđ nối trên dây 3 mb bên trái, 3 mb, 1 mđ nối trên dây 3 mb bên kia, 3 mb 4 kc2, 3 mb, 2 k trên đầu 2 k bên dưới, cách nhau 1 mb, 3 mb, lập lại từ đầu cho đến hết .
– H15 : 4 kc2, 3 mb, 1 mđ nối trên dây 3 mb bên dưới, 3 mb, 4 kc2, 3 mb, 3 k trên đầu mỗi cụm 2 k của hàng dưới, cách nhau 2 mb mỗi cụm, 3 mb, lập lại từ đÀu cho đến hết .
– H16 : 4 kc2, 4 kc2 liền luôn ở phía bên kia ko cách, 3 mb, 3 k trên đầu 3 m bên dưới, mỗi cụm cách nhau 3 mb, 3 mb, lập lại từ đầu cho đến hết .
– H17 : 4 kcc trên đầu 2 cụm 4 kc2 của hàng dưới, 3 mb, 1 mđ xuống dây 3 mb phía bên trái, 3 mb, 3 k trên đầu mỗi 3 k của hàng dưới, 3 k, hạ 1 mđ vào dây 3 mb bên trái, lên 3 mb nữa, thực thi từ đầu cho đến hết .
– H17 : Lên 3 mb, thực thi mỗi 2 kcc trên mỗi đầu mũi kép bên dưới, sẽ đc mỗi cụm 6 k cách nhau 2 mb, 3 mb, dùng 1 mđ noiis vào đầu 4 kcc bên dưới, triển khai từ đầu cho đến hết .
– H18 : Lên 3 mb, thực thi 3 k, mỗi mũi cách nhau 2 mb trên mỗi cụm 6 k bên dưới, 2 mb, 1 k trên dây 2 mb nối 2 cụm 6 k của hàng dưới, 2 mb, triển khai từ đầu cho đến hết
– H19 : lên 3 mb, 2 kcc vào dây 2 mb bên trái mk của hàng dưới, 3 mb, 2 kcc vào dây 2 mb bên trái, 3 mb, 1 mũi đơn vào mũi kép trên mũi nằm giữa 2 cụm 6 k bên dưới, triển khai lại từ đầu cho đến hết .
– H20 : lên 3 mb, 2 kcc trên mỗi đầu mũi kép của dòng dưới, 2 k vào khe 2 mb bên trái, 2 kcc trên mỗi đầu mũi kép của dòng dưới, vậy là ta có 1 cụm 10 k, 2 mb, liên tục lập lại từ đầu cho đến hết .
– H21 : lên 3 mb, dùng mđ nối vào trên mỗi đầu mũi kép bên dưới, triển khai cho đến hết .

3/ Làm quai.

Xem thêm : Hướng Dẫn Chơi Giả Lập Pubg Mobile Trên Pc Bằng Giả Lập Tencent
Dùng mũi đơn móc viền hàng loạt phần cổ và nách áo, sau đó ở phần góc ngoài cùng ngực áo lên 3 mb, 1 k vào chân tiếp theo, 2 mb, cách 3 mũi, 4 kc2, 2 mb, cách 3 mũi bên dưới, 2 k ở 2 chân liền kề, quay lại phía sau, thực thi lại tùe đầu cho đến khi đc độ dài vừa lòng, triển khai nốt với phía dây áo còn lại phía bên kia .
Chuyên mục : Kiến thức

Bài viết liên quan: