ĐÁNH GIÁ

0 đánh giá

sản phẩm đặc biệt

Sản phẩm đặc biệt dành cho:

- Mẹ bầu trước, trong và sau sinh.

- Các chị ngực vừa và lớn, thích thoải mái không nâng đẩy.

Feedback